Egenkontroll i livsmedelshantering

En kock hackar röd lök.

Det är enligt lag ditt ansvar som företagare att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhet.

För dig som har ett livsmedelsföretag leder egenkontrollprogram till säkrare livsmedel och nöjda kunder. Konsumenterna känner sig trygga och kommer tillbaka just till ditt företag.

Vad är egenkontrollprogram?

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hantering av livsmedel. Det kallas för egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamheten.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vad ska ingå i ett system för egenkontroll?

I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din verksamhet. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är t.ex. rengöring, tid- och temperaturprocesser, kunskap, underhåll, personlig hygien, skadedjur och avfallshantering.

Hur gör jag ett system för egenkontroll?

  • Ett första steg kan vara att se över sin egen och sin personals utbildning och kunskap gällande livsmedelshygien. Det är viktigt med tillräcklig kunskap. Den som ska ha huvudansvaret för framtagandet av ett system för egenkontroll kan eventuellt behöva komplettera sin grundläggande hygienutbildning.
  • När systemet för egenkontroll är klart är det viktigt att gå igenom egenkontrollprogrammet med berörd personal i verksamheten och försäkra sig om att alla förstår vad rutiner och kontroller innebär.