Information och märkning av livsmedel

Vilken information om matens innehåll har konsumenten rätt att få som kund i affären eller i restaurangen?

Den som säljer livsmedel är ansvarig för att informationen är rätt. Informationen ska vara på svenska, lätt att förstå och får inte vilseleda. Krav på obligatorisk märkning på färdigförpackade livsmedel finns kvar. 

För att alla livsmedel ska kunna vara märkta på samma sätt inom hela EU gäller följande:

Obligatorisk näringsdeklaration

Förpackade livsmedel ska, med vissa undantag, märkas med näringsdeklaration. Det som ska ingå är: energivärde, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt.  Hur den ska utformas står i bilaga I i förordningen.

Europaparlamentet och Rådets förordning EU nr 1169/2011, Länk till annan webbplats.
Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Information om oförpackade livsmedel

Reglerna innebär att:

  • på begäran få information om samtliga ingredienser i den mat man handlar över disk i butik eller hämtmat på restaurang.

  • restaurangen måste kunna informera kunden om serverad mat innehåller någon allergen. Gäller den mat som serveras på restaurang för att ätas på plats. Restaurangen måste på ett tydligt sätt ange hur man kan få information om allergenerna, exempelvis genom skyltar eller anslag i restaurangen.

Allergener - livsmedel som kan ge allergiska reaktioner

De livsmedel som kan ge allergiska reaktioner ska framhävas i ingrediensförteckningen för konsumenternas säkerhet. Texten kan vara markerad med fet- eller kursiv stil eller i annan färg. Vilka livsmedel som det gäller hittas i bilaga II i förordningen.

Europaparlamentet och Rådets förordning EU nr 1169/2011, Länk till annan webbplats.
Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Teckenstorlek

Minsta tillåtna teckenstorlek är 1,2 mm på stora förpackningar och 0,9 mm på små förpackningar (små=största ytan är mindre än 80 cm²)

Nedfrysningsdatum för kött och fisk

Nedfrysningsdatum (eller första nedfrysningsdatum om produkten har frysts in mer än en gång) ska anges för fryst kött, frysta köttberedningar och frysta obearbetade fiskeriprodukter.

Information vid distansförsäljning innan köp avslutas

Obligatorisk livsmedelsinformation, utom datum för hållbarhet, ska finnas tillgängligt före köpet. Detta gäller t.ex. vid presentkortsbeställningar och vid köp av matkasse.

Utökad ursprungsmärkning för kött från flera djurslag

Det är obligatoriskt att ange ursprung även för kött från får, gris, get och fjäderfä.