Klagomål gällande livsmedelsverksamhet

Har du klagomål gällande livsmedelsverksamhet? Här kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret.

KONTAKT

Livsmedelsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 23 93