Kontakta livsmedelsenheten

En bagare skär en tårtbotten.

Ibland kan det vara svårt att läsa sig till vad som gäller för den egna verksamheten. Då kan du kontakta någon av livsmedelsenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kan både ge upplysningar och göra individuella bedömningar. Vi tar emot anmälningar om registrering, ändring av sortiment, byte av ägare/organisationsnummer, klagomål anmälan om matförgiftning, frågor om avgifter och regler m.m.

Kontakt livsmedelsenheten

Enhetstelefon 036-10 23 93

E-post till livsmedelsenheten livsmedel.mk@jonkoping.se

E-post till miljö- och hälsoskyddskontorets diarium miljo@jonkoping.se

Postadress Livsmedelsenheten, Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping.

Reception finns på Kontaktcenter, Juneporten, Västra Storgatan 16 Jönköping.
Livsmedelsenheten finns på Trädgårdsgatan 5, Jönköping

Chef livsmedelsenheten: Monica Kollberg, 036-10 72 30

Senast granskad/publicerad: