Kontrolltid och taxa, livsmedelsanläggningar

En kock lägger upp wok på en tallrik

Kontrolltiden grundar sig på vilka risker som är förknippade med livsmedelsverksamheten. Riskerna delas in i tre delar, så kallade moduler och de är grunden för uträkning av kontrolltiden.

De tre riskklassningsmodulerna, Riskmodulen

Riskmodulen handlar om vilka sorters livsmedel som hanteras, tillagas eller förvaras i din verksamhet. Det handlar också om hur mycket verksamheten säljer varje dag, hur mycket som produceras, alternativt anläggningens storlek.

Tillverkar din verksamhet livsmedel till känsliga konsumenter innebär det en högre risk. Till känsliga konsumenter räknas personer med allergi, personer med nedsatt immunförsvar på sjukhus och äldreboende och barn under fem år. Det innebär också en högre risk att tillverka livsmedel för särskilda näringsändamål, exempelvis glutenfria produkter.

De tre riskklassningsmodulerna, Informationsmodulen

Informationsmodulen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret tittar på den märkning som din verksamhet utformar. Det kan till exempel handla om en importör som märker om importerade livsmedel så att de får svensk innehållsförteckning eller en livsmedelsföretagare som tillverkar egna rätter och märker upp dem med egen innehållsförteckning. Det kan också handla om vad en skola eller restaurang skriver i sin meny.

Syftet är att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av den märkning som ska finnas på livsmedel eller av den information som ska finnas på till exempel menyer.

Information och märkning av livsmedel

De tre riskklassningsmodulerna, Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsmodulen innebär att miljö- och hälsoskyddskontoret utgår från den erfarenhet man har av verksamheten, det vill säga erfarenhet från inspektioner, provtagningar och revisioner. Det handlar om hur verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningen.

Om en verksamhet har bra hantering finns det möjlighet att få färre kontroller. Om verksamheten däremot brister i sin hantering kan kontrollerna bli fler och kostnaden bli högre. Alla nya anläggningar placeras i ett så kallat normalläge och erfarenhetsmodulen förändras först efter det att miljö- och hälsoskyddskontoret har fått erfarenhet från verksamheten.

Riskklassning och kontrolltid

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Från och med 2022 inför livsmedelsenheten efterhandsdebitering. Det innebär att vi kommer skicka ut en faktura efter att vi genomfört en kontroll på din verksamhet. Vi kommer ta betalt för den tid som kontrollen tar men också för den tid som inspektören lägger på att förbereda kontrollen samt för det efterarbete som krävs.

pdf: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (pdf, 435.9 kB) Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster.