Kontroll av livsmedelsanläggningar

En bagare bakar kakor.

Alla livsmedelsanläggningar får då och då besök av någon av miljö- och hälsoskyddskontorets inspektörer. Deras uppgift är att kontrollera att livsmedelslagstiftningen efterlevs.

Hur en inspektion kan gå till

Ofta börjar inspektören besöket med att berätta för kocken eller någon annan ansvarig personal vad som ska hända och vad inspektören kommer att titta på.

Om man ska vara i en anläggning där det råder full aktivitet måste man ha skyddskläder på sig. Detta gäller även en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Därför börjar en inspektion oftast i omklädningsrummet. 

När inspektören byter om passar han/hon på att se att privata kläder hålls åtskilda från arbetskläder. Man tittar också in på personaltoaletten för att se om där finns tvål och pappershanddukar.

Inspektören har bestämt före kontrollen vilka kontrollpunkter som ska kontrolleras vid just det besöket.

Inspektören kontrollerar att verksamheten är registrerad och att miljö- och hälsoskyddskontorets uppgifter gällande vilken typ av hantering som sker i anläggningen stämmer överens med den hantering som finns. Besöket slutar med att inspektören går igenom resultatet med ansvarig personal.

Ett kontrollkvitto där inspektören kryssat i vilka områden som kontrollerats och om det har varit några avvikelser lämnas till verksamheten. Ibland behöver inspektören diskutera med sina kollegor och då skickas antingen kontrollkvittot eller rapporten via post.

Efter kontrollbesöket

Tillbaka på kontoret skriver inspektören in resultatet av kontrollen i datorn.  Har det varit avvikelser skrivs en rapport med förtydligande om vad som brister. Rapporten skickas till verksamhetsutövaren.

Eventuella avvikelser följs upp med ett besök, ett telefonsamtal eller i vissa fall med att företagaren skickar in dokumentation. En avgift för denna extra offentliga kontroll tas ut. Hur stor den blir beror på hur lång tid det tagit med den extra kontrollen. Även tiden för förberedelse, efterarbete och ibland provtagning räknas in.

Det kan finnas brister som inte noterats i samband med kontrollen. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att upptäcka och åtgärda även dessa eventuella brister.

På Karta över livsmedelskontroller ser du våra inspektioner

När inspektören skrivit in resultatet av kontrollen i datorn, överförs resultatet till kommunkartan. Därefter kan du se resultatet av den senaste inspektionen.