Krav på livsmedelslokaler

En kock hackar grönsaker

Här hittar du information om hur en livsmedelslokal ska vara utformad.

Lokalen ska vara utformad och anpassad till den hantering som bedrivs. Lokalen ska hållas ren och vara i gott skick.

Utformning och inredning

Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av exempelvis bakterier, smuts eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta att rengöra. Inredning bör även vara tålig mot fukt och nötning. Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinkers. Bänkar och hyllor ska antingen sluta tätt mot golv och väggar eller vara byggda så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen.

Andra saker man bör tänka på är att det finns utrymme för varumottagning, tillräckligt med förvaringsutrymme (lager, förråd, kyl, frys etc), tillräckligt med beredningsbänkar, personaltoalett, handtvättställ, god ventilation som är anpassad efter verksamheten, skadedjurssäkerhet, belysning (ändamålsenlig och säker), tillgång till både varmt och kallt vatten, avlopp, avfallsutrymme, städutrymme och städutrustning för både kök och eventuell servering och andra "smutsiga" utrymmen etc. 

Bra flöde

Flödet mellan ren och smutsig hantering ska vara anpassat till lokalen för att förhindra att livsmedel förorenas. Exempelvis bör inte smutsig disk och avfall transporteras genom beredningsutrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Omklädningsrummet bör vara placerat så att man kan byta till arbetskläder innan man kommer in i köket.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Anmäl en matförgiftning

Klagomål livsmedelsverksamhet