Glass, regler och kontroll

En pojke äter glass i strut.

Glass är en ömtålig vara som måste hanteras och förvaras på rätt sätt! Miljö- och hälsoskyddskontoret tar prover på mjukglass och skopglass under sommaren.

Tyvärr har ibland så mycket som var femte provtagen glass innehållit för mycket bakterier.

All glass

Tvätta händerna noggrant och ofta, särskilt efter toalettbesök. Använd flytande tvål och engångshanddukar. Utrustningen ska diskas ordentligt i varmt vatten med diskmedel. Använd inte disktrasor att torka av med. Lufttorkning av disken är mest hygieniskt.

Hantering av mjukglass

Följ noga rengöringsschemat från maskinleverantören. Tänk på att pastörisering inte ersätter rengöring. Använd separata redskap som inte används till något annat än rengöringen av maskinen.

Desinfektionsmedel ersätter inte diskmedel. För desinfektionsmedlets bästa verkan bör ytorna först rengöras ordentligt med borste och diskmedel. Efter rengöring och desinfektion bör utrustningen och verktygen spolas av med rent kallt vatten. Ställ inte rengjord utrustning på golvet utan ställ dem på rena ytor.

Använd en ren sax för mixkartongerna. Undvik att ställa mixkartongerna direkt på golvet. Förvara mixen i kyla – åtminstone de förpackningar som skall användas inom kort. När mixen är kall kyler maskinen ned mixen snabbare. Ju lägre temperatur desto mindre bakterietillväxt i glassen.

När första kunden, efter ett längre uppehåll, handlar bör en mindre mängd glass matas ut innan kunden serveras glass.

Hantering av skopglass

Byt skopvatten ofta, minst var tjugonde minut. Diska samtidigt skopan och förvaringskärlet. Bakterier förökar sig snabbt i det glassblandade, halvvarma vattnet.

Om ni har varmvattenberedare och vattenbehållare, tänk på att byta vatten och rengöra ofta för att få en bra hygienisk kvalitet på vattnet.

Håll glassen kall för att förhindra tillväxt av bakterier. Temperaturen i glassen ska vara den som står på förpackningen eller enligt tillverkarens anvisningar. Skydda glassen mot solljus. Stäng locken eller täck över glassboxen både vid längre uppehåll mellan kunderna och när försäljningen upphör för dagen.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.