Godkännande av livsmedelsanläggning

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra
livsmedelsföretag har krav på godkännande.

Tidigare fanns regelverket i förordning (EG) nr 853/2004. Förordningen är ändrad och finns i en konsoliderad version som innehåller ändringar till och med kommissionens förordning (EU) 2017/1981. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du är osäker på om din verksamhet ska godkännas. En ansökan om godkännande av en anläggning ska innehålla:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. En ansökan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Livsmedelsföretagaren ska lämna de kompletterande uppgifter som miljö- och hälsoskyddskontoret begär.

Fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.