Mobil anläggning (livsmedelsverksamhet)

Försäljning av korv med mera från en husvagn.

Här hittar du information om försäljning från mobil anläggning. Det kan röra sig om försäljning från en bil, husvagn eller food truck.

Vanligtvis krävs att verksamheten har en baslokal där rengöring, diskning, lagerhållning m.m. ska ske. Innan verksamheten kan starta måste anläggningen registreras. Det är i den kommun där verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas som registrering av anläggningen ska ske.

Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning (foodtruck) ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats. Dokumentet med bekräftelse på registrering ska alltid kunna visas upp vid kontroll.

Foldrarna "Hantering av livsmedel i en mobil anläggning/food truck" och "Food and safety for catering unit and food truck" är under omarbetning.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.