search
Sök
menu
Meny

Egenkontroll för industrier

Miljöbalken säger att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Företagen ska ha en aktiv egenkontroll.

Egenkontroll – vad är det?

Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Kraven finns i förordning SFS:1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, upptäcks innan de orsakar olägenheter. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.

Vi hoppas att materialet nedan underlättar egenkontrollen på företaget. Bakom varje rubrik finns en pdf, excel- eller word-fil som du kan ladda hem genom att klicka på den blankett du vill ha. Här finns till exempel kemikalieförteckning och förslag på olika rutiner.

Kontakt

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Therese Mattisson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Maria Hedsund-Westlund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 53

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 66