search
Sök
menu
Meny

Egenkontroll för industrier

Miljöbalken säger att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Företagen ska ha en aktiv egenkontroll.

Egenkontroll - vad är det?

Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Kraven finns i förordning SFS:1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, upptäcks innan de orsakar olägenheter. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.

Checklista, rapporter, riktlinjer för tvätt av fordonstvätt

Vi hoppas att materialet nedan underlättar egenkontrollen på företaget.

pdf: Checklista Egenkontrollöppnas i nytt fönster (pdf, 330.5 kB)

pdf: Egenkontrollöppnas i nytt fönster (pdf, 138 kB)

pdf: Riktlinjer för tvätt av fordonstvättöppnas i nytt fönster (pdf, 153.9 kB)

pdf blankett: Anmälan om driftsstörningöppnas i nytt fönster (pdf, 837 kB)

Kemikalier, regler och tillsyn

Blanketter och för slag på olika rutiner

Bakom varje rubrik finns en excel- eller word-fil som du kan ladda hem genom att klicka på den blankett du vill ha. Här finns till exempel kemikalieförteckning och förslag på olika rutiner.

Bedömning av kemisk produkt i samband med inköp.docöppnas i nytt fönster (, 42 kB)

Energianvändning.docöppnas i nytt fönster (, 42 kB)

Farligt avfall.docöppnas i nytt fönster (, 45 kB)

Företagsinformation.docöppnas i nytt fönster (, 32 kB)

Förteckning, produkter.docöppnas i nytt fönster (, 37.5 kB)

Kalibreringsjournal för apparat.docöppnas i nytt fönster (, 41.5 kB)

Kemikalieförteckning,docöppnas i nytt fönster (, 19 kB)

Lagförteckning.docöppnas i nytt fönster (, 42 kB)

Luftutsläpp.docöppnas i nytt fönster (, 41 kB)

Miljöriskanalys.docöppnas i nytt fönster (, 34 kB)

Rutin för att skriva rutiner och instruktioner.docöppnas i nytt fönster (, 27 kB)

Rutin för driftuppföljning.docöppnas i nytt fönster (, 29 kB)

Rutin för inköp av kemikalier.docöppnas i nytt fönster (, 25.5 kB)

Rutin för kommunikation.docöppnas i nytt fönster (, 28.5 kB)

Rutin för organisation och ansvar.docöppnas i nytt fönster (, 27.5 kB)

Sammanställning miljöpåverkan.docöppnas i nytt fönster (, 34.5 kB)

Underhållsjournal för maskin.docöppnas i nytt fönster (, 38 kB)

Utbildningsplan och journal.docöppnas i nytt fönster (, 37.5 kB)

Vatten och avlopp.docöppnas i nytt fönster (, 36.5 kB)

Övrigt avfall.docöppnas i nytt fönster (, 47.5 kB)

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01