search
Sök
menu
Meny
Sök

Egenkontroll för industrier

Här hittar du som företagare information om den, enligt miljöbalken, egenkontroll du behöver göra så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från din verksamhet.

Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ett mer preciserat krav på egenkontroll finns för tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Kraven finns i förordning SFS:1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll.

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister, upptäcks innan de orsakar olägenheter. Dokumentationen av egenkontrollen underlättar arbetet och uppföljningen.

KONTAKT

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01