search
Sök
menu
Meny

Fordonstvättar, bilvård, regler och tillsyn

En bil som tvättas i en fordonstvätt.

Spillvatten från biltvätt innehåller bl.a. metaller och mineralolja. Förorenat vatten kan skada växt- och djurliv och störa kommunal avloppsrening och därför finns riktlinjer för tvätt av fordon.

I riktlinjerna för tvätt av fordon, fordonsvård står det bland annat:

Vatten från fordonstvättar/fordonsvård behöver renas genom oljeavskiljare och eventuellt ytterligare reningsanläggning. För att kontrollera om reningen fungerar ska man ta prov under högsäsong (1 november – 31 mars), dock tidigast 6 veckor efter installation eller senaste tömning av  oljeavskiljaren. Det finns riktvärden för de olika föroreningarna som inte bör överskridas. Om något riktvärde överskrids ska verksam hetsutövaren, t.ex. tillsammans med sin kemikalieleverantör, undersöka möjligheter till förbättringsåtgärder.

Tänk också på att

  • Använd miljömärkta produkter, t.ex. Svanen till bilen
  • Tvättkemikalierna får inte försämra reningsanläggningens funktion. Följ leverantörens anvisningar och informera kunderna om vad som får användas.
  • Använd inte starkare produkter eller högre dosering än nödvändigt, anpassa beroende på t.ex. nedsmutsningsgrad och årstid.
  • Tvätt av fler än 5000 personbilar eller 1000 större fordon är anmälningspliktigt. Blankett finns under Självservice eller följ länken  Miljöfarlig verksamhet, blanketter
  • För mindre anläggningar är det bra om miljö- och hälsoskyddskontoret informeras om planerad verksamhet. Blankett finns under Självservice eller följ länken nedan Miljöfarlig verksamhet, blanketter.

Rapporter, bilvård, fordonstvätt riktlinjer

Under Dokument finner du miljö- och hälsoskyddskontorets rapporter och riktlinjer inom bil- och fordonstvätt samt ytterligare information.

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 30