search
Sök
menu
Meny

När behövs serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) krävs serveringstillstånd.

Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.

Exempel när serveringstillstånd behövs

  • Restaurang med alkoholservering
  • Stadigvarande servering av alkohol till slutna sällskap (t.ex. föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
  • Tillfällig servering till allmänheten, t.ex. vid festivaler och konserter.
  • Tillfällig servering till slutet sällskap, t.ex. personalfester och bröllop.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

I förväg bestämda personer
Att det ska vara fråga om i förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.

Utan vinstintresse
Att serveringen ska ske utan vinstintresse innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa good-will är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.

Lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker
Att serveringen bara får ske i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol-eller lättdrycker innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning.

Om du är osäker

Är du osäker på om det evenemang du planerar kräver serveringstillstånd? Kontakta någon av handläggarna på Tillståndsenheten.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Alkoholhandläggare
Tfn 036-10 59 37

Alkoholhandläggare
Tfn 036-10 28 76

Alkoholhandläggare
Tfn 036-10 59 54

Enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Handläggare för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel
Tfn 036-10 26 25