search
Sök
menu
Meny
Sök

Serveringstillstånd, tillstånd för att servera alkohol

Tillstånd behövs för att servera alkohol till allmänheten och i de flesta fall till slutna sällskap. 

Tillståndsenheten ansvarar för ärenden som rör serveringstillstånd. En handläggare på tillståndsenheten handlägger ansökan och socialnämnden beslutar. Informationen om serveringstillstånd på kommunens webbplats följer Tillväxtverkets rekommendationer.

Ansökan ska göras skriftligt via webbformulär i vår e-tjänst. Ansökningsavgiften ska betalas via faktura. Fakturan skickas ut till sökande när ansökan har kommit in.

E-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd, anmälan och registrering Länk till annan webbplats.

Efter beslut utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar.

Läs mer under flikarna i menyn. Kontakta oss gärna om du har frågor!

Varför finns det krav på serveringstillstånd?

Reglerna om serveringstillstånd finns i alkohollagen och alkoholförordningen. De finns till för att begränsa skadlig alkoholkonsumtion, till exempel berusningsdrickande, samt för att hindra ungdomar från att börja dricka alkohol för tidigt.

Alkohollagen innehåller bestämmelser om hur servering av alkohol får gå till och hur verksamhet som serverar alkohol ska skötas. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet och ska se till att alkohollagen följs. Varje kommun ska tillhandahålla information om alkohollagens regler och utforma riktlinjer för hur lagen ska tillämpas i kommunen.

På tillståndsenheten arbetar tre handläggare med ansökningar om serveringstillstånd. Det finns även en handläggare som arbetar med tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdryck som ska drickas på stället. Olika typer av serveringstillstånd krävs för olika typer av verksamheter.

Tillstånd för servering av alkohol kan beviljas på olika sätt:

  • Permanent servering till allmänheten (vanligtvis till restauranger) 
  • Permanent servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler) 
  • Tillfällig servering till allmänheten (t.ex. vid festivaler) 
  • Tillfällig servering till slutet sällskap (personalfester, bröllopsfester och liknande) 
  • Cateringtillstånd (kräver att verksamheten har ett eget kök för tillredning av mat)
  • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning) 
  • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt) 
  • Provsmakning (tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas permanent eller för enstaka tidsperiod)
  • Permanent utökning av befintligt serveringstillstånd (t.ex. uteservering eller utökade öppettider)
  • Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd (t.ex. utökad serveringsyta eller utökad öppettid vid enstaka tillfälle)

Vem fattar beslut?

Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, och tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd fattas av handläggare på tillståndsenheten. Övriga beslut fattas av Socialnämnden.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Telefon 036-10 28 76

Nomie Artmark
Telefon 036-10 59 37

Jonna Persson
Telefon 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Telefon 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Telefon 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping