search
Sök
menu
Meny

Alkoholpolitiska riktlinjer för Jönköpings kommun

Enligt alkohollagen ska varje kommun utforma riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas i kommunen.

Här finns ett utdrag ur riktlinjerna som berör det som är specifikt för Jönköpings kommun. Under dokument finns en länk till de alkoholpolitiska riktlinjerna i sin helhet.

Ordnings- och störningsrisk

Stor vikt läggs vid Polismyndighetens bedömning om risk för störningar, i form av ordnings- eller trafikstörningar, i och omkring serveringsstället. Vid prövningen av serveringstider, och då särskilt när det gäller serveringstider till klockan 02.00, ska polismyndighetens yttrande tillmätas stor betydelse.

Stor vikt ska läggas vid miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning om risk för olägenheter. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer om det finns risk för närboendestörningar, tittar på lokalens utformning och läge samt föreslår skyddsåtgärder för att undvika störningar för boende i närområdet. 

Känsliga områden

I bedömning tas också hänsyn till särskilt känsliga och skyddsvärda områden. Det kan vara områden

  • där det vistas mycket ungdomar
  • med närhet till trafikleder
  • med känd missbruksproblematik
  • med hög brottsbelastning

Nöjesverksamhet och ungdomar

Restauranger som bedriver nöjesverksamhet där ungdomar under 18 år har tillträde får inte servera alkoholdrycker de kvällar när åldergränsen är under 18 år.

Serveringstider

Inomhus
Servering inomhus av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får enligt alkohollagen pågå mellan klockan 11.00 till 01.00, vilket kallas normaltid. Efter särskild prövning kan servering fram till klockan 02.00 medges.

Uteservering
Normaltid för uteservering är till kl. 24.00. Beroende på var uteserveringen är belägen kan tidigare- eller senareläggning mellan kl. 23.00 till 02.00 ske efter särskild prövning. I vissa fall kan, istället för avslag på ansökan om serveringstid efter normaltiden kl. 24.00, tillåtas utsträckt servering begränsat till fredag, lördag samt söndag och vardag som efterföljs av röd dag. Serveringstid efter normaltiden kan föreläggas en prövotid på upp till 12  månader om risk för närboendestörningar föreligger.

Uteserveringen ska vara inhägnad, överblickbar och nödvändiga tillstånd ska finnas. Serveringstillstånd för uteserveringar kan normalt följa restaurangens ordinarie öppettider. Detta gäller dock under förutsättning att det inte befaras uppstå några störningar på grund av alkoholservering på uteserveringen.

Utökning till kl. 03.00

Serveringstid inomhus till klockan 03.00 kan efter ansökan och prövning beviljas på påskafton, juldagen och nyårsafton för serveringställe med permanent serveringstillstånd. Om ett sådant tillfälle sammanfaller med övergång till sommartid kan serveringstid inomhus medges till klockan 04.00. Serveringsställen med permanent serveringstillstånd kan dessutom ansöka om ytterligare två dagar per år med utökad serveringstid för slutet sällskap, om det finns särskilda skäl. Särskilda krav på fler ordningsvakter kan komma att ställas efter samråd med polismyndigheten.

Utrymningstid

Serveringstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Detta gäller för servering både inomhus och utomhus.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Vid prövningen av serveringens placering och serveringstidens längd har Polis-myndighetens bedömning av risken för ordningsstörningar och miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning av risken för närboendestörningar mycket stor betydelse.

Ansökan prövas och serveringstillstånd kan beviljas enligt följande punkter:

  • Alkoholserveringen ska ingå i ett sammanhang som huvudsakligen vänder sig till en publik över 20 år. Vid prövningen görs en samlad bedömning av evenemangets karaktär, marknadsföring och utformning.
  • Nödvändiga tillstånd för arrangemanget ska finnas.
  • Mat ska erbjudas.
  • Särskild restriktivitet gäller för servering av spritdrycker. För att få tillstånd för spritdrycker krävs att dessa antingen är förknippade med matutbud eller arrangemangets typ.
  • Serveringen ska bedrivas på en avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal sittplatser och acceptabla avgränsningar.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping