search
Sök
menu
Meny

När behövs serveringstillstånd?

Vid all försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (till exempel cider) krävs serveringstillstånd.

Med försäljning menas varje form av handel med alkoholdrycker mot ersättning. Servering av alkohol på restaurang är en form av försäljning. Ersättningen kan vara betalning i pengar, men också annan motprestation, som varor och tjänster.

Exempel när serveringstillstånd behövs

  • För en restaurang med alkoholservering
  • Vid permanent servering av alkohol till slutna sällskap (t.ex. föreningar eller företag) i festvåningar eller klubblokaler.
  • Vid tillfällig servering till allmänheten, t.ex. vid festivaler och konserter.
  • Vid tillfällig servering till slutet sällskap, t.ex. personalfester och bröllop.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen krävs inte serveringstillstånd om vissa villkor uppfylls.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. I förväg bestämda personer innebär att det inte får förekomma annonsering till allmänheten i samband med evenemanget. Detta gäller även om det säljs biljetter till ett evenemang som riktar sig till allmänheten, eftersom vem som helst då har möjlighet att köpa en biljett.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. Det innebär att det vare sig får finnas vinstintresse gällande försäljningen av dryckerna eller från någon annan del av arrangemanget. Säljs det andra varor i samband med evenemanget, eller om det anordnas med avsikten att skapa good-will är villkoret inte uppfyllt. Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget vilket gör att undantaget enbart blir tillämpligt för rent privata tillställningar.
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Det innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning.

Observera att alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering av alkohol ska få ske utan tillstånd.

Om du är osäker

Är du osäker på om det evenemang du planerar kräver serveringstillstånd? Kontakta någon av handläggarna på tillståndsenheten.

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Tfn 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping