search
Sök
menu
Meny

Vad kostar serveringstillstånd?

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd. Tillståndsenhetens arbete finansieras därför inte av skattemedel utan helt av avgifter.

Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Varje kommun har själva rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla i kommunen och avgifterna kan därför variera beroende på i vilken kommun man ansöker om serveringstillstånd. När du ansöker om serveringstillstånd betalar du först en ansökningsavgift, som är olika beroende på vilken typ av tillstånd du söker.

  • Nyansökning 11 000 kr
  • Utökat serveringstillstånd, befintliga serveringsställen 5 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd till allmänheten 5 000 kr
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 900 kr
  • Annat tillfälligt tillstånd 1 500 kr
  • Prövning av nya ägare i handels- och aktiebolag med serveringstillstånd 5 000 kr
  • Kunskapsprov 600 kr per provtillfälle

Ansökningsavgiften är inte momsbelagd.

Ansökningsavgiften betalas via faktura. Fakturan skickas till sökande efter att ansökan kommit in.

Stadigvarande serveringstillstånd

För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut för att finansiera kommunens tillsyn av verksamheten. I tillsynsavgiften ingår bl.a. den kontroll av serveringsställen som utförs av tillståndsenhetens handläggare. Tillsynsavgiften för det första kalenderåret ingår i ansökningsavgiften. Beviljas serverings­tillstånd under t.ex. 2017 tas tillsynsavgift därför inte ut förrän 2018.

Tillfälliga serveringstillstånd

För den som söker tillfälliga serveringstillstånd ingår tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.

Betalning av avgift

Ansökningsavgiften betalas via faktura. Fakturan skickas till sökande när ansökan kommit in. Betald avgift återbetalas inte om ansökan avslås.

Avgiften för ansökan ska täcka de kostnader tillståndsenheten har för att handlägga ansökan, till exempel remisshantering, besök på serveringsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Restaurangrapport

Varje år måste den som har permanent tillstånd rapportera till Folkhälsomyndigheten hur stor mängd alkohol som köpts in i verksamheten under året före, i en så kallad restaurangrapport.

Tillsynsavgiften

Nyhet: Halverad avgift för 2020

Som en lättnad för krögare under en ekonomiskt tuff period har Kommunfullmäktige fattat beslut om att halvera tillsynsavgiften för serveringstillståndshavare för 2020.

Beslutet togs den 8 oktober 2020 och på fakturor som går ut nu under oktober och november dras halva avgiften av. Du behöver bara se till att betala fakturan som vanligt. Tillsynsavgiften baseras på den restaurangrapport som du som tillståndsinnehavare lämnat in för 2019.


Vad är tillsynsavgift?

Tillsynsavgiften beräknas efter hur många liter alkohol tillståndshavaren köpt in av varje alkoholslag: spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider). Avgiften beräknas utifrån den rapporterade mängden året innan det år då avgiften tas ut. Detta innebär t.ex. att 2017 års tillsynsavgifter beräknas utifrån den restaurangrapport som tillståndshavaren lämnat in baserad på inköpen under 2016.

Tabellerna för avgifterna i de olika alkoholslagen börjar med intervallet 0 och uppåt. Detta innebär att en tillståndshavare som har serveringstillstånd för ett visst alkoholslag men som inte köpt in någon alkohol av det slaget ändå får betala 2 500 kr i tillsynsavgift för det alkoholslaget.

För tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, i klubbar och föreningar, samt stadigvarande serveringstillstånd för personalmatsalar och restauranger i kommunens äldreboenden dit allmänheten är välkommen, är tillsynsavgiften en fast avgift på 1500 kr.   

Tillsynsavgifter sprit

Tillsynsavgifter sprit

Inköpt sprit (liter)

Årsavgift (kronor)

0-50

2 500

51-200

3 000

201-500

4 000

501-1 000

5 000

1 001-1 500

6 000

1 501-2 000

7 000

2 001-2 500

8 000

2 501-3 000

9 000

3 001-3 500

10 000

3 501-4 000

11 000

4 001-4 500

12 000

4 501-5 000

13 000

5 001-5 500

14 000 osv.

Tillsynsavgifter vin

Tillsynsavgifter vin

Inköpt vin (liter)

Årsavgift (kronor)

0-100

2 500

101-200

3 000

201-500

3 500

501-1 000

4 000

1 001-2 000

4 500

2 001-3 000

5 000

3 001-4 000

5 500

4 001-5 000

6 000

5 001-6 000

6 500

6 001-7 000

7 000

7 001-8 000

7 500

8 001-10 000

8 000

10 001-12 000

9 000

12 001-14 000

10 000

14 001-16 000

11 000 osv.

Tillsynsavgift starköl

Tillsynsavgift starköl

Inköpt starköl (liter)

Årsavgift (kronor)

0-500

2 500

501-1 000

3 000

1 001-2 000

4 000

2 001-4 000

5 000

4 001-6 000

6 000

6 001-8 000

7 000

8 001-10 000

8 000

10 001-15 000

9 000

15 001-20 000

10 000

20 001-30 000

11 000

30 001-40 000

12 000

40 001-50 000

13 000

50 001-60 000

14 000

60 001-70 000

15 000

70 001-80 000

16 000

80 001-90 000

17 000

90 001-100 000

18 000

100 001-110 000

19 000 osv.

Tillsynsavgifter andra jästa alkoholdrycker (AJA)

Tillsynsavgifter andra jästa alkoholdrycker (AJA)

Inköpta AJA (liter)

Årsavgift (kronor)

0-500

2 500

501-1 000

3 000

1 001-2 000

4 000

2 001-4 000

5 000

4 001-6 000

6 000

6 001-8 000

7 000

8 001-10 000

8 000

10 001-15 000

9 000

15 001-20 000

10 000

20 001-30 000

11 000

30 001-40 000

12 000 osv