search
Sök
menu
Meny

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

För att serveringstillstånd ska kunna beviljas krävs personlig och ekonomisk lämplighet.

Av dig som söker krävs

  • att du fyllt 20 år
  • att du inte blivit dömd för något brott de senaste åren
  • att du kan visa på ekonomisk skötsamhet, t.ex. att du sköter din bokföring och betalar dina skatter och avgifter i tid
  • att du kan redovisa hur du finansierat verksamheten
  • att du genomför och klarar Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i alkohollagen. Provet genomförs på Tillståndsenheten och bokas efter att ansökan om serveringstillstånd lämnats in.

Kravet på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten, t.ex. restaurangchef och finansiärer. Det innebär att tillståndsenheten kan kontrollera även dessa personer vid en ansökan om serveringstillstånd.

För att serveringstillstånd ska kunna beviljas ställs också en rad krav på lokalen där alkoholserveringen är tänkt att ske (serveringsstället).

På serveringsstället krävs

  • att det finns ett eget kök för tillagning av mat och att maten lagas på plats. Större delen av måltiden ska lagas från grunden.
  • att det finns ett varierat utbud av maträtter. Detta innebär att det finns flera olika förrätter/smårätter, huvudrätter och efterrätter att välja på.
  • att det finns ett tillräckligt antal sittplatser för matservering
  • att lokalen är brandsäker, t.ex. på så sätt att en säker utrymning av lokalen är möjlig om det skulle börja brinna.
  • att serveringen inte orsakar problem för ordning och nykterhet eller medför risk för människors hälsa. Det kan t.ex. handla om risk för att grannar blir störda eller att verksamheten ligger nära en skola.

Andra tillstånd som kan behövas

Uteservering
Planerar du att ha en uteservering måste du kontakta den som äger marken för att få tillstånd till markupplåtelse. Är det kommunen som äger marken är det tekniska kontoret du ska kontakta.

Dans
Planerar du dans eller artister som kommer och uppträder måste du ha tillstånd för offentlig tillställning. Detta tillstånd söks hos polisen.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
All livsmedelsverksamhet måste anmälas hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Kontakt

E-post: Tillståndsenheten

Robin Jansson
Tfn 036-10 28 76

Nomie Artmark
Tfn 036-10 59 37

Susan Rudberg
Tfn 036-10 59 54

Shirin Fogelberg
Tfn 036-10 34 86

Ida Jerdmyr, enhetschef
Tfn 036-10 27 10

Postadress:
Jönköpings kommun
Tillståndsenheten
551 89 Jönköping