search
Sök
menu
Meny

Sök tillstånd för uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang, café, butik eller på en parkerings­yta behöver du till­stånd från den som äger marken. Du kan även behöva ansöka om bygglov och serveringstillstånd. I Jönköping är uteserveringar tillåtna året om.

Avgifter för uteserveringar slopas helt under återstoden av 2020. Detta är en del av kommunens stödpaket till företagare med tanke på corona-pandemin.

Om utserveringen ska vara på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen.

Om uteserveringen ska vara på privat mark behöver du ett skriftligt tillstånd av markägaren. Du kan även behöva tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats.

Du kan behöva söka andra tillstånd och du behöver känna till de krav som finns på din uteservering.

Tänk på att ansöka i god tid.

Innan du söker tillstånd för uteservering

Ta råd av stadsmiljöprogrammet
Fundera på hur uteserveringen bör utformas med hjälp av de råd och riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet. Om du har frågor kan du kontakta stadsbyggnadskontoret.

Stadsmiljöprogrammet

Ta reda på vem som äger marken
För att veta om du ska söka tillstånd från polisen eller från en privat markägare behöver du först ta reda på vem som äger marken där du vill ha en uteservering. Kontakta Lantmäteriet via Kontaktcenter (telefon 036-10 50 00) för att ta reda på vem som äger marken.

Ta reda på om marken är lämplig för uteservering
När du har ansökt till polisen kommer de att be kommunen bedöma om din utesevering fungerar med trafik, städning, miljö med mera.

Hör gärna av dig till oss för att se om platsen är ledig och lämplig för uteservering. Om platsen skulle vara upptagen slipper du betala avgift för att polisen gör en förfrågan till oss.

Använda kommunal mark

Sök tillstånd för uteservering

Din ansökan bör innehålla en tydlig redovisning av illustrationer eller bilder hur ytan ska utformas. Den bör även innehålla valet av möbler och inhägnad. Skissen ska innehålla tydliga mått, längd och bredd samt placering (längst fasaden) samt gatunamn eller namnen om det är en korsning. 

Sök tillstånd: Uteservering på kommunal mark eller offentlig plats
Om uteserveringen ska vara på kommunal mark eller en offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten) söker du tillstånd hos polisen.

Polisen: Ansök om tillstånd för uteservering.länk till annan webbplats

Skicka din ansökan till polisen flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handlägg­ningstiden vara extra lång.

Sök tillstånd: Uteservering på privat mark
Om uteserveringen ska vara på privat mark behöver du först ett skriftligt tillstånd av markägaren. Du kan sedan även behöva tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats (väg, gata, trottoar, torg, park eller annan plats som är tillgänglig för allmänheten). Bifoga markägarens tillstånd när du ansöker hos polisen.

När ansökan kommit in till polisen
När polisen har tagit emot din ansöka undersöker de om ordning och säkerhet uppfylls vid den planerade uteserveringen.

Om det gäller en uteservering på kommunal mark ber polisen om kommunens synpunkter. Kommunen tittar bland annat på trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Dessutom tycker vi att det är viktigt att försäkra oss om att den föreslagna uteserveringen kan bidra till en attraktiv stadsmiljö. Det kan därför hända att vi kontaktar dig för att få kompletterande uppgifter.

Beslut
Beslutet får du från polisen till din e-postadress eller den postadress du har skrivit i din ansökan.

Sök andra tillstånd

Du kan behöva söka andra tillstånd för din uteservering.

Ansök om bygglov
Om du vill ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak vid din uteservering behöver du söka bygglov.

Sök bygglov

Ansök om serveringstillstånd
Om du ska servera alkohol på uteserveringen behöver du ansöka om tillstånd hos Jönköpings kommun.

Sök serveringstillstånd

Registrera hos miljö- och hälsoskyddskontoret
Registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behöver du göra vid ändring av hanteringen av livsmedel, till exempel tillagning av rått kött. Anmälan ska göras i god tid.

Om du har en så kallad satellitservering, där uteserveringen inte är i direkt anslutning till restaurangen, kan mathanteringen behöva tillstånd från Miljö och Hälsa.

Livsmedel, regler och kontroll 

När du har fått tillstånd

Först när du har fått tillstånd för uteservering får uteserveringen byggas upp. När du använder kommunal mark för din ute­servering måste du följa de regler som finns för hur en ute­servering får se ut.

Markhyra
Du behöver betala markhyra till Jönköpings kommun.

Markhyra

Tillståndet gäller en säsong
Tillståndet om uteservering gäller en säsong.

Regler för uteservering
Några viktiga regler för din uteservering är:

  • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomster­arrangemang eller liknande.
  • Skyltar och liknande: Stadsmiljöprogrammet
  • Uteserveringen ska vara tillgänglighets­anpassad.
  • Du som tillståndshavare har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att stadsmiljön påverkas så lite som möjligt.
  • Du som tillstånds­havare är ersättnings­skyldig enligt skadestånds­lagen för skador som vållas på stadens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Kontakt

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00