search
Sök
menu
Meny

Behandling med stickande eller skärande verktyg (hygienisk verksamhet)

Piercing, tatuering (tattoo) och fotvård är exempel på behandlingar där man använder stickande eller skärande verktyg. Tänk på att smycken kan innehålla nickel, kadmium eller bly.

Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Detta medför en hälsorisk, eftersom kroppens hud och slemhinnor penetreras. Därför är det viktigt att piercing- och tatueringsverksamheter har både god kunskap och bra hygienrutiner för att minska hälsoriskerna.

Om man slarvar med hygienen kan den som behandlas få olika slags infektioner, allergier, skador i munhålan eller ärr. Den allvarligaste hälsorisken är att få någon typ av blodsmitta.

En arm med en tatuering som består av fjärilar och stjärnor.

Hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för en rad verksamheter, t.ex. hårvård, solarier, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering (tattoo) kosmetisk tatuering och piercing.

Vissa verksamheter är anmälningspliktiga som t.ex.  
tatuering, kosmetisk tatuering, piercing och fotvård.

Läs mer i länkarna nedan och under Självservice.

Halter av nickel, bly och kadmium i smycken

Miljö- och hälsoskyddskontoret har de senaste åren deltagit i många projekt och även ett om farliga metaller i smycken som Kemikalieinspektionen ansvarade för.

Det var en tillsynskampanj om farliga metaller i smycken, som piercingsmycken, öronhängen, ringar och armband. Miljö- och hälsoskyddskontoret inspekterade butiker och kontrollerade bl.a. halter av nickel, bly och kadmium. Februari 2015 publicerade Kemikalieinspektionen en rapport "Smycken i detaljhandeln" och den finner du under rubriken Dokument.

Starta eller driva lokal med hygienisk behandling med skärande eller stickande verktyg

Vill du starta en verksamhet med behandlingar där skalpell, tattoo- och piercingverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg används? Vill du starta kosmetisk tatuering? Börja med att göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Gör anmälan på anmälningsblanketten, se länk nedan.

Enlig förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd §38 ska anmälan vara skriftlig och innehålla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bedöma den lokal du föreslår. Blanketten bör lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret sex veckor innan lokalen tas i bruk.

Om lokalen tas i bruk innan man gjort anmälan – eller att anmälan kommer in för sent – får man betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kr.

Kontakt

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80

Vetca Attanius
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 11