search
Sök
menu
Meny

Gym och träningslokaler, tillsyn

Du som driver ett gym eller en träningslokal måste ha goda hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar att du följer miljöbalkens regler.

Ska du starta verksamhet?

Gym och träningslokaler är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det innebär att du inte behöver kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret för att starta denna typ av verksamhet. Men miljöbalkens regler gäller ändå gym och träningslokaler och det är miljö- och hälsoskyddskontoret som kontrollerar att du följer reglerna. Till exempel är det viktigt att gym och träningslokaler har goda hygienrutiner för att motverka spridning av så kallad objektburen smitta. Mer om detta kan du läsa i länken.

Kontakt

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80