Våga fråga, våga hjälpa

etikett

en flicka på golvet i skolkorridoren. 

Investera några timmar för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa - för att kunna hjälpa.

Vad kan vi göra för att hjälpa personer i vår närhet och de vi inte känner så väl? Att få koll på fakta kring psykisk ohälsa och suicid kan räddningstjänsten hjälpa oss med – bjud in dem till en föreläsning, för att rädda liv.

Räddningstjänsten föreläser och utbildar i psykisk ohälsa och erbjuder föreningar utbildningen i detta gratis. Föreläsningen kan ges på plats eller digitalt.

Livräddande utbildning för psykisk hälsa – fokus suicidprevention

Tid: 3,5 timmar
Fakta och myter kring psykisk ohälsa och suicid.
Friskfaktorer och riskfaktorer
Varningssignaler för självmordsrisk – hur kan jag hjälpa?
Föreläsning och gruppdiskussioner.

Är ni en förening som är intresserad av en gratis föreläsning?

Kontakta Hanna Pennheim, Räddningstjänsten
036-103929
hanna.pennheim@jonkoping.se

Gäller för fritidsföreningar som får årligt stöd av kultur- och fritidsnämnden.