Få bidrag för att installera messkyddsautomat i din förening

stretchande kvinna. 
etikett

Det finns olika lösningar för att förse föreningens toalett med gratis mensskydd.

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder föreningar i Jönköpings kommun med egen anläggning (eller som hyr anläggning/lokal på årsbasis) att söka Litet investeringsbidrag för inköp av RedLocker-automat. Jönköpings kommun stöttar med 70 procent i bidrag.

I augusti/september arrangeras dessutom en lanseringskväll i kombination med aktuell föreläsning. Datum kommer efter sommaren.

Gäller för fritidsföreningar som får årligt stöd av kultur- och fritidsnämnden


Foto Freepic