Förmånligt arbete på föreningens anläggning

Man som målar staket
etikett

Flera föreningar är återkommande uppdragsgivare till AMA och gruppen har en hel del uppdrag under vår, sommar och en bit in på hösten. Fler uppdrag söks nu till årets kallare månader.

Fundera redan nu på vad som skulle kunna vara lämpliga uppdrag till vintern.

De personer som ingår i de arbetslag som stöttar föreningar med olika arbetsinsatser på anläggningarna går ibland vidare och lämnar AMA för anställning eller kanske studier någon annanstans. Nu är en ny grupp igång sedan i april. Och de söker fler uppdrag under den kalla årstiden.

Här kan du hitta mer information och anmäla uppdrag

Gäller för fritidsföreningar som får årligt stöd av kultur- och fritidsnämnden.

 

 

Bild från Freepic.