Olika stöd och bidrag vid energiomställning

elkontakt i gräs
etikett

Funderar du över föreningens elförbrukning. Här hittar du olika tips på lösningar och vilka stöd som finns.

Energicentrum

Genom att informera om de senaste bidragen och styrmedlen, och jämföra tekniska lösningar, åtgärdsförslag och offerter erbjuder Energicentrum stöd och vägledning under hela processen från tanke till genomförande”.

Här hittar du mer om energicentrum Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Klimatklivet (naturvårdsverket) kan med stötta föreningar med bidrag där man går från oljeuppvärmt till exempelvis fjärrvärme eller ett värmepumpsalternativ. Här räknar man på klimatnyttan dvs hur stor utsläppsminskningen blir. Eventuellt kan förening som ersätter bensin och dieseldrivna fordon och maskiner med elfordon också komma i fråga.


Kontakt

Jesper Agrelius på Länsstyrelsen vid frågor om Klimatklivet 010-223 62 20

Här kan du läsa mer om Klimatklivet. Länk till annan webbplats.

Stort investeringsbidrag

Föreningar som får årligt stöd av kultur- och fritidsförvaltningen kan söka investeringsbidrag för energiinvesteringar och effektiviseringar. Stort investeringsbidrag (kostnad över 100 000 kr) söks senast 1 oktober varje år och beslut tas av kultur- och fritidsnämnden i december samma år.

Stöd av RF Sisu

Hos RF Sisu Småland kan idrottsföreningar söka stöd för energi- och miljöprojekt.

Här kan du läsa mer om de bidragen Länk till annan webbplats.