Jönköpings kommun tar över driften av Öxnehaga idrottsplats

Peter Hagström och Martin Funck med medarbetare på plats på Öxnehaga IP.

Peter Hagström och Martin Funck med medarbetare på plats på Öxnehaga IP för att se över vad som behöver göras på anläggningen inför hösten, då båda planerna ska vara spelbara och bokas genom Jönköpings kommun.

etikett

Grindarna på Öxnehaga idrottsplats har nya lås och nycklar. Nu tar Jönköpings kommun över driften av anläggningen så att föreningarna i området kan fokusera på sin verksamhet och nyrekrytering av barn och ungdomar.

Närheten till aktivitetsytor är avgörande för att ungdomar ska börja och sedan fortsätta med en aktivitet. Tidigare skötte IFK Öxnehaga driften av idrottsplatsen. Föreningen har kvar sin klubbstuga vid fotbollsplanen, men planerna bokas och drivs nu av kommunen. Anledningen till att Jönköpings kommun tagit över driften av idrottsplatsen är att planerna ligger i ett av kommunens prioriterade områden. Undersökningar som gjorts visar på låg fysisk aktivitet och relativt lågt föreningsdeltagande.

– Ur vårt perspektiv är det en fördel att kommunen tar över driften av fotbollsplanerna. Vi kommer nu kunna lägga mer krut på kärnverksamheten och prioritera att öka fotbollsintresset på Öxnehaga, säger Hamodi Jaber, ordförande i IFK Öxnehaga. Länk till annan webbplats.

Martin Funck, som är chef för föreningsservice i Jönköpings kommun, ser flera fördelar med att kommunen går in och tar över driften.

– Vi hoppas kunna flytta mer verksamhet till Öxnegården som är en fantastisk plats i området. Förhoppningen är att förändringen ger mer aktivitet och skapar utrymme för föreningarna att fokusera på verksamheten istället för att lägga ideella timmar på att klippa gräs.

I och med att kommunen tar över Öxnehaga IP fördubblar kommunen verksamhetsytan genom att ta B-planen i bruk. Den har inte använts för fotbollsspel på flera år och om allt går som planerat är de båda fotbollsplanerna spelbara efter sommaren.

– På B-planen installerar vi bevattningssystem och gör flera markarbeten, säger Peter Hagström, enhetschef med ansvar för idrottsanläggningar Jönköping öst.

Omklädningsrummen som har stått oanvända i Öxnegårdens byggnad under lång tid ska också göras i ordning.