Arvsfonden stöttar två lokala föreningsprojekt

etikett

segelbåt. 

En ny fast brygga med lift gör att fler enkelt kan komma i och ur båtarna. Detta görs med bland annat medel från allmänna arvsfonden.

Att söka bidrag från allmänna arvsfonden kan vara lyckosamt. det byggs just nu mycket bra i kommunens föreningar så att fler ska kunna ta del av deras verksamhet.

Jönköpings Segelsällskap

Föreningen har beviljats 1,3 miljoner kronor för nybyggnation av en fast brygga som tillgänglighetsanpassas med en lift. Med hjälp av liften kan ungdomar samt äldre med funktionsnedsättning lyftas i och ur båten och på så sätt kan fler ta del av båtliv, sport och friluftsliv.

Grännabygdens Orienteringsklubb

Föreningen har beviljats 900 000 kronor för att utveckla redan populärt MTB-område med två nya hoppbanor samt en mindre asfalterad pumptrack.

Härligt med föreningar som utvecklar sin verksamhet och anläggning för att nå nya målgrupper!

foto: freepik