Investeringsbidrag – bidrag som gör nytta

etikett

jöransberg. 

Är detta, konstgräset på Jöransberg, kommunens finaste plats för spontanidrott?

Investeringsbidraget är populärt att söka från kultur- och fritidsnämnden. Det går att söka av kommunens fritidsföreningar som får årligt bidrag. Enkelt att söka och snabbt. Runt 150 ansökningar kommer in årligen till förvaltningen.

ramp.

Jönköpings Kartingklubb

Föreningen bygger ramp upp till ny veranda på sitt speakertorn. Nu kan personer med funktionsnedsättning se tävlingar från verandan men även hjälpa till som domare, speaker eller med resultaträkning.

konstgräs. 

Jöransbergs Byalag IK

Föreningen har investerat i nytt konstgräs på sin spontanidrottsyta på Jöransäng. Är det här kanske en av kommunens finaste och vackraste plats för spontanidrott? Här finns också en asfaltsplan som spolas av föreningen på vintern. Förutom en is på vintern finns en frisbeegolfbana med nio hål, grillplats och bänkar.

AMA arbetslag har också varit på plats för att hjälpa föreningen med att renovera sargsektioner vid konstgräset. Föreningen har även nyligen investerat i en hjärtstartare.

betong lego.

Egnahems BK

Föreningen har gjutit en platta och satt betonglego för att hålla ordning på sand och förbättringsjord som behövs till gräsplanerna. Även mycket jobb med bevattningsdammen har gjorts med ny flytbrygga och fundament, nytt staket runt om och anslutning av diken för att leda regnvatten till dammen.