search
Sök
menu
Meny
Sök

Angående sotning och kontroll av brandskydd

Kommunen har fått in frågor kring ett företag som ger intryck av att samarbeta med Jönköpings kommun kring rengöring av ventilation och sotning av eldstäder. Kommunen har inte samarbete med detta företag.

Företaget kallar sig Teamello AB och Ventello AB och ringer upp villaägare för att erbjuda rengöring av ventilationskanaler och eldstäder (sotning) samt brandskyddskontroll. Enligt samtalen till Konsumentrådgivningen har de gett villaägarna intrycket att de samarbetar med kommunen.

Kommunen har inget sådant samarbete. Det finns inte heller någon skyldighet att regelbundet rengöra ventilationskanaler på en- eller tvåfamiljshus.

Grund för att bestrida betalning

I vissa fall har företaget hotat med inkasso och kronofogde när villaägare försökt avboka tjänsten. Enligt lag ska ett bolag som marknadsför sig till konsumenter via telefon skicka en skriftlig kopia av erbjudandet efter samtalet. Det måste sedan godkännas skriftlig av konsument för att gälla som avtal. Finns inget skriftlig godkännande är avtalet inte giltigt och konsumenten är inte skyldig att betala något.

Läs mer: Kommunens regler kring brandskydd och sotning

Läs mer: Kommunens konsumentrådgivning

Publicerad: