Arbete med ny kulturstrategi och kulturplan för Jönköpings kommun

Jönköpings kommun tar fram en ny kulturstrategi och kulturplan för perioden 2022–2026. Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Jönköpings kommun och kulturplanen kommer att visa kommunens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

I arbetet med framtagande av plan och strategi sker nu intensiva dialoger och samråd mellan kommunpolitiker, det fria kulturlivet, studieförbunden och föreningslivet, kulturinstitutionerna, övriga förvaltningar och bolag, myndigheter och akademi. Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp och finns representerade i dialoger och remissförfarande.

Dialogerna processleds av Nätverkstan AB, vilka nyligen var med och tog fram Västra Götalandsregionens nya kulturplan och kulturstrategi. Arbetet görs sedan i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden.

– Samtiden och framtiden har komplexa utmaningar som kräver kreativa idéer för att möta samhällsförändringar och människors behov. Jag ser därför nyfiket fram emot vilka framtida satsningar och prioriteringar kulturplan och kulturstrategi kommer att generera på kulturområdet i Jönköpings kommun, säger Julia Sandwall, avdelningschef för kultur- och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

Ett remissunderlag presenteras för kultur- och fritidsnämnden i februari för att därefter gå ut på remiss i mars/april. Förslag till beslut tas i kultur- och fritidsnämnden i maj för att sedan beslutas i kommunfullmäktige i september 2022.

Här hittar du mer kring den kommande kulturplanen och kulturstrategin 

Publicerad: