Arbetet med konsten påbörjat i Nya Rosenlundsbadet

etikett

Arbetet med konsten till det planerade Nya Rosenlundsbadet har inletts under sommaren. Först ut är konstnären Kenneth Balfelt som under sommaren inledde sitt uppdrag att ta fram en så kallad konstnärlig studie av platsen.

Studien består av en utforskande process, där konstnären kommer att undersöka platsens historia, samtid, framtid. Konstnären kommer genom denna metoden att identifiera frågeställningar eller fenomen som kan betonas och konkretiseras i det fortsatta arbetet med badets identitet och framtida utbud. Arbetet sker genom en dialog- och medskapande process med invånare, badbesökare eller andra aktiva i området i kombination med platsbesök. Uppdraget beräknas vara klart i maj 2023 och ska inspirera till riktningar för det kommande arbetet med uppdragsbeskrivningar för konstnärer i enligt med det övergripande konstprogrammet. Arbetet med konsten till Nya Rosenlundsbadet projektleds av en extern projektledare, Art Platform, på uppdrag av Jönköpings kommuns kultur- och fritidsförvaltning och sker i samverkan med badprojektet. Konstprojektledaren har i uppdrag att ta fram förslag på urval av konstnärer/-grupper som anses relevanta för konstuppdragen samt projektleda arbetet.