etikett

Återställningsarbete på Slottsgatan

etikett

Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar på Slottsgatan är nu färdigt och vi går in i nästa skede. Från vecka 15 börjar vi återställningen av gatan, vilket innebär att vi utför sten- och beläggningsarbeten (asfaltering). 

Återställningsarbetet kommer att ske i 3 etapper och beräknas vara färdigt i slutet av maj. Därför kommer delar av Slottsgatan att vara avstängd i olika etapper. Arbetet är en del av VA-förnyelsen som pågår i Jönköpings kommun, där vi byter ut 80-120 år gamla ledningar.

Slottsgatan, nya vatten- och avloppsledningar