search
Sök
menu
Meny

Åtgärdspaket för kommunens kultur- och fritidsföreningar

Föreningslivet är hårt drabbat av corona-pandemin och för att det ska kunna fortsätta fungera så bra som det gör idag efter pandemin, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att aktivitetsbidraget ska vara oförändrat inför kommande år. Det innebär att många föreningar kan budgetera med en säker intäkt.
– Aktivitetsbidraget är kärnan i många föreningars ekonomi. Många föreningar har berättat om hur antalet aktiviteter minskat till följd av corona och känner oro redan nu inför kommande år. Det känns skönt att kunna lugna föreningarna just på den här punkten. Vi hoppas att det ska ge lite framtidshopp, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik Andersson.

Föreningslivet kommer också att kompenseras för visst intäktsbortfall. Kultur- och fritidsförvaltningen har via ändringsbudgeten fått 3 miljoner kronor extra för att stötta de föreningar som har det extra tufft till följd av corona-krisen.

Kommunen kommer även att hjälpa föreningar som behöver skjuta upp sina årsmöten och vara så flexibla som möjligt inom regelverkets ramar. Dessutom försöker man påskynda utbetalningar samt ta bort kostnader för avbokningar av t.ex. idrottshallar och lokaler för kulturarrangemang.

I kommunens centrala stödpaket finns också möjlighet att ge föreningar uppskov på fakturor och förlänga kredittiden.

Här kan du läsa en fördjupad artikel om åtgärdspaketet

Publicerad: 2020-04-22 12.58