search
Sök
menu
Meny
Sök

Avstängda gång- och cykeltunnlar på Torpleden och Attarpsvägen 

På grund av tätskiktsbyte kommer gång- och cykeltunnlarna på Torpleden och Attarpsvägen att tillfälligt stängas av för all trafik.

Tidplan

Måndagen den 30 maj inleds broarbete på gång- och cykeltunneln söder om Kapplöparvägen på Torpleden. Därefter, under tisdagen eller onsdagen, påbörjas tätskiktsbytet av gång- och cykeltunneln på Attarpsvägen. De båda arbetena utförs av samma entreprenör och sker samtidigt för att spara resurser.

Under arbetets gång kommer broarna, tunnlarna och vägarna att vara helt avstängd för all trafik.

När tätskiktsbytet är klart vid Kapplöparvägen och på Attarpsvägen fortsätter sedan arbetet med den norra tunneln vid Slalomvägen. Även vid detta arbete kommer bron, tunneln och vägen att vara avstängd.

Respektive arbete beräknas ta ca. 4 veckor.

Publicerad: