search
Sök
menu
Meny
Sök

Badet i Norrahammar sportcenter öppnar igen

Simbassängen i norrahammar.

En ny simbassäng i rostfritt stål och med ny vattenrening är nu på plats i Norrahammar.

Simbassängen i Norrahammar är nu utbytt och ersatt med en bassäng i rostfritt stål vilket gör att den behöver mindre underhåll och får en längre livslängd.

Norrahammar sportcenters bad öppnar för allmänhet och förening måndagen den 4 oktober men redan den 27 september kan skolans simundervisning börja i den nya bassängen.

– Anledningen till att allmänhet och förening får tillträde till badanläggningen först en vecka senare är att vi har en del att göra i anläggningen som vi inte kommit åt att göra under renoveringen, säger Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef för tempererade bad, kultur- och fritidsförvaltningen.

– Bassängen besiktigades den 10 september med en rad punkter som behövde åtgärdas. Slutbesiktning görs den 24 september då alla punkter utom en ska vara åtgärdade för att badet ska kunna öppna, säger Jesper Johnsson, tekniska kontoret, som varit ansvarig och haft kontakt med entreprenören under renoveringen.

Han fortsätter: Den återstående punkten att lösa från slutbesiktningen är bassängbotten som under svetsarbetet blev deformerad på några ställen. Det påverkar inte badkvaliteten men åtgärder behöver göras. För att göra detta behöver badet stängas igen under en kortare period, som just nu bedöms till tre veckor. Entreprenören håller nu på att upprätta en åtgärdsplan och när arbetet ska utföras kommer vi informera om i god tid. En del av åtgärdsplanen är, förutom reparationsarbetet, även att planera in arbetet på ett sådant sätt att verksamheten i simhallen påverkas och störs så lite som möjligt.

Här hittar du bland annat öppettider information om simskola

Publicerad: