search
Sök
menu
Meny
Sök

Bokträd i Slottsparken tas ned

Ett naturminnesmärkt träd i Slottsparken i Huskvarna tas ned av säkerhetsskäl.

I samband med underhållsbeskärning på de gamla träden i Slottsparken framkom att ett av de gamla naturminnesmärkta träden var i mycket dåligt skick. Arboristernas utlåtande var att trädet bör avverkas eftersom det finns en risk för att stora grenar eller hela trädet rasar.

Efter samråd med länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i det här ärendet har vi kommit fram till att trädet ska avverkas av säkerhetsskäl.

Stammen från trädet kommer att läggas i skogen ovanför Slottsvillan för att bevara trädets höga naturvärden. Nya träd kommer att planteras som ersättning för det som nu behöver fällas.

Detta är en del av det utvecklingsprojekt för parken som kommer att påbörjas senare under året.

Karta över Slottsparken i Huskvarna.

Publicerad: