etikett

Broarna och spängerna vid Rocksjön är färdiga!

Bro vid Rocksjön.
etikett

Broarna och spängerna vid Rocksjön har varit i dåligt skick. Därför har Jönköpings kommun gjort ett omfattande arbete med att bygga om och rusta upp dessa.

Nu är arbetet färdigt och fredagen den 24 mars plockas avspärrningarna bort och vandringsstråket är återigen öppen för allmänheten.

Det har varit ett omfattande arbete men för oss är det så klart jätteviktigt att ha trygga och säkra broar och spänger. Det är positivt att arbetet är färdigt och att vi kan öppna upp hela vandringsleden när våren närmar sig och fler börjar röra sig i området, säger Thomas Bergholm, teknisk direktör, Jönköpings kommun.

John Bauers brygga som ligger i angränsade område kommer dock att vara avstängd för allmänheten.

Som jag nämnde så är trygghet och säkerhet viktigt för oss och vi arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra bryggorna och spängerna. I samband med detta arbete så undersökte vi bryggorna i närområdet och upptäckte att John Bauers brygga också behöver ses över. Den har vi stängt av och undersöker vilka åtgärder som behöver göras. Det är bara den som stängs av, övriga bryggor och spänger är alltså öppna för allmänheten , avslutar Thomas.