Brottsofferjouren Jönköpings län har nytt nummer

etikett

Brottsofferjouren Jönköpings län ger stöd till dig som har blivit utsatt för brott - vem du än är och oavsett vilket brott du utsatts för. Från och med den 17 maj har jouren ett nytt nummer: 036-330 80 80.

Den som blivit utsatt för ett brott kan behöva stöd i flera led. För att anmäla brott, vittna i rätten och orka återgå till vanlig vardag. Brottsofferjouren är den enda organisation som följer brottsoffret hela vägen – från att brottet begås och genom en ev rättsprocess.
– Vår verksamhet vilar på två ben, samtalsstöd och stöd i domstolarna, berättar Anna Lägermo, brottsoffersamordnare i Jönköpings län.

Organisationen är ideell och inte knuten till något politiskt parti eller någon religiös sammanslutning. Det är kostnadsfritt att få stöd och du kan vara anonym.
– Du behöver inte ha gjort någon polisanmälan för att kontakta oss, kanske behöver du stöd att göra en eller hjälp vid kontakt med andra myndigheter. Vi efter varje individs behov och vi har ingen tidsbegränsning. Någon kanske bara behöver ett kort samtal, någon annan kanske behöver stöd vid flera tillfällen.

Brottsofferjouren är en rikstäckande organisation och förutom stöd av volontärer lokalt och regionalt finns en nationell telefonlinje (som kan ge stöd på 30 olika språk).

Mer information om Brottsofferjouren Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Från och med den 17 maj har Brottsofferjouren Jönköpings län nytt nummer: 036-330 80 80. Telefontider vardagar 09-16.

Nationellt nummer: 116 006 vardagar 9-19, helgdagar 9-16
OBS: Är du utsatt för brott och situationen är allvarlig eller akut, ring 112.