search
Sök
menu
Meny

Brukarundersökning visar på nöjda gymnasieelever

Resultatet av årets brukarundersökning bland kommunens skolor visar att fler elever, framförallt i gymnasiet, är mer nöjda jämfört med 2019. I nästan alla tillfrågade områden har resultaten höjts.

All verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasiet ska systematiskt och kontinuerligt följas upp för att säkerställa kvalité och utveckling. Det görs på olika sätt, bland annat genom den årliga brukarenkäten.

Förbättring inom flera områden

För gymnasiets del är det elever i år 2 som får svara på enkäten. Frågorna är fördelade inom olika områden och jämfört med förra årets resultat har 11 av 14 områden förbättrats. Högst värde av alla frågor för gymnasiet har ”Min lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa” och ”Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker”. För båda frågorna är det 95 procent som instämmer.

Resultatet presenteras på webben

Det totala resultatet från utbildningsförvaltningens brukarenkät 2020 för vårdnadshavare och elever finns att ta del av på jonkoping.se. Enkäten omfattar förskolor och skolor i kommunal och annan regi. I presentationen kan du välja att titta på hur vårdnadshavare och/eller elever har svarat på de förskolor/skolor du är intresserad av.

Resultatet av 2020 års brukarenkät

Publicerad: 2020-07-02 20.34