Byggnation av ny entré vid Jönköpings stadspark

Skissbild över norra entrén.

Skissbild över norra entrén

etikett

Under vecka 46 påbörjar vi byggnationen av ny huvudentré i norra delen av Jönköpings stadspark. Vi kommer även anlägga en ny gångväg som leder upp genom arboretet. Vid arboretet kommer vi också bygga en ny bro.

– Nästa vecka börjar vi med att sätta upp avspänningar och förbereda för det kommande arbetet. Syftet med projektet är att förstärka parkens huvudentré och binda ihop platsen utseendemässigt med de mindre entréerna. Det blir tydligare var parken börjar och vi vill också lyfta fram arboretumet mer, så att fler hittar dit. Det är ett område som kommer lite i skymundan idag, säger Karin Emanuelsson, parkingenjör på Jönköpings kommun.

Tidplan och påverkan

Arbetet beräknas vara färdigt i maj 2023. Under arbetets gång kommer gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet att stängas av och ledas om. I övrigt medför arbetet ingen större påverkan för parkens besökare.

– De som besöker Stadsparken kommer så klart märka att det pågår ett arbete i parken. Vi kommer att behöva stänga av gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet men i övrigt kommer det inte störa så mycket. Vår förhoppning är att det ska vara färdigt till maj 2023 men det beror lite på väder och vind, säger Karin.

Skissbild över området

Skissbild över området.