Carola Låstberg, ny hälso- och sjukvårdschef

etikett

Sedan den första april 2022 är Carola Låstberg hälso- och sjukvårdschef i Jönköpings kommun.

- Jag ser fram emot att jobba med den nära vården tillsammans med olika samarbetspartners internt och externt och bidra till att förverkliga att de medborgare som behöver vård på primärvårdsnivå får det på det sätt som är bäst utifrån deras behov, säger Carola Låstberg.

Carola har lång erfarenhet som distriktssjuksköterska från både kommunal och regional primärvård. Under många år arbetade hon som vårdcentralchef inom primärvården i Skaraborg och hon kommer närmast från Skövde kommun där hon varit ansvarig för hemtjänst och hälso- och sjukvård.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Carola Låstberg