Christina Stenberg ny stadsbyggnadsdirektör

etikett

Christina Stenberg, som varit tillförordnad stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun, blir ny stadsbyggnadsdirektör. Beslutet togs av kommunstyrelsen i dag 15 mars.

– Jag har haft förmånen att vara med och utveckla Jönköpings kommun under ett antal år. Det har hänt mycket, stadsbilden har förändrats i positiv riktning. Nu ser jag fram emot att staden och invånarna tillsammans med alla andra inblandade aktörer ska utveckla Jönköpings kommun på ett hållbart och genomtänkt sätt under vår resa mot 200 000 invånare, säger Christina Stenberg.

Christina Stenberg har arbetat på Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun sedan 2008 där hon haft rollerna som avdelningschef för den då nybildade utvecklings- och trafikavdelningen och 2013 blev hon biträdande stadsbyggnadsdirektör. Innan dess kom hon från jobb som projektledare inom fastighetsutveckling på NCC. Christina Stenberg har även tidigare arbetat i Göteborgs stad och vid dåvarande Vägverket.

Stadsbyggnadskontoret har i dag omkring 100 medarbetare på fem avdelningar och arbetar med allt ifrån bygglov, trafikfrågor, stadsplanering, lantmäteri och kartor. Huvuduppdraget är att bidra till en positiv utveckling i kommunen genom att arbeta för en god, vacker, säker och långsiktigt hållbar livsmiljö. Stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden.

Processen för att hitta en ny stadsbyggnadsdirektör har varit grundlig. Slutligen föll valet på Christina Stenberg.

– Christina Stenberg har med sin erfarenhet väldigt goda kunskaper om Jönköpings kommun. Hon känner till historiken och vet vart vi är på väg. Det känns bra att vi har en stor samsyn i partierna kring den här rekryteringen och jag ser fram emot hur Christina Stenberg kommer att bidra till att utveckla Jönköpings kommun, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Christina Stenberg är ny stadsbyggnadsdirektör.