Cykelöverfarter blir blå för ökad trafiksäkerhet 

etikett

Cykelöverfart och övergångsställe i en vägkorsning.

För att tydliggöra att cyklister har företräde här färgas cykelöverfarten i korsningen blå.

Gång- och cykelvägen mellan Granbäck och Bankeryd har breddats och korsningarna har byggts om för att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister. För att ytterligare öka tydligheten färgas alla cykelöverfarter i korsningar längs sträckan blå.

Under vecka 20 kommer asfalten färgas blå vid alla cykelöverfarter där bilister och cyklister möts på sträckan mellan Granbäck och Bankeryd. Den blå färgen ska förtydliga var bilister har väjningsplikt och blir ett komplement till befintliga vägmärken och -markering.

– Vi arbetar hela tiden med att bygga trafiksäkra och trygga utformningar av korsningar mellan cyklister och biltrafik. I kommunens cykelprogram står som en åtgärd att cykelöverfarter ska färgas. Vi kommer nu att testa upplägget på den här sträckan till att börja med, säger Lotta Olsson, trafikingenjör på Jönköpings kommun. Arbetet med att färga cykelöverfarterna blå utförs vecka 20. Om konceptet blir lyckat skulle fler korsningar där bilväg och cykelväg möts kunna färgas blå framöver.

Läs mer och ta del av kommunens cykelprogram: Cykelprogram och statistik