search
Sök
menu
Meny

Dags att uppdatera inkomst för dig med barn i förskola och fritidshem

I dagarna går en påminnelse ut via sms och e-post till dig som vårdnadshavare med barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg om att det är dags att meddela dina inkomstuppgifter i Barnwebben. Detta för att säkerställa att du betalar rätt avgift för din barnomsorg.

Vårdnadshavare med barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska årligen meddela sina inkomstuppgifter i Barnwebben, så att fakturan baseras på rätt inkomstuppgifter.

I dagarna går en påminnelse ut via sms och e-post till de vårdnadshavare som behöver uppdatera sina uppgifter. Får du inget meddelande har det ännu inte gått ett år från det att du senast meddelade din inkomst. Du kommer att få en påminnelse när det är dags.

Du ska registrera din inkomst även om hushållets inkomst inte har förändrats. Är du sammanboende ska inkomstuppgift lämnas för samtliga i hushållet.

Om inte inkomstuppgift lämnas kommer avgiften höjas till maxtaxans högsta nivå.

Inkomstuppgiften lämnas snarast via Barnwebben. För att använda tjänsten behövs e-legitimation.

Uppdatera din inkomst på Barnwebbenlänk till annan webbplats

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunens Kontaktcenter tel 036-10 50 00.

Läs mer om avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer om avgift för fritidshem

Vanliga frågor och svar om inkomstförfrågan

Varför har jag fått en inkomstförfrågan?

Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets inkomst. Du ska därför registrera din inkomst på Barnwebben för säkerställa att du betalar rätt avgift för din barnomsorg. Inkomstförfrågan skickas ut årligen via sms och e-post.

Vad händer om jag inte uppdaterar min inkomst?

Om du inte registrerar dina uppgifter kommer du att debiteras enligt maxtaxa.

Min inkomst har inte förändrats, hur gör jag då?

Du behöver registrera dina inkomstuppgifter även om din inkomst inte har förändrats. Om du inte uppdaterar dina uppgifter kommer du att debiteras enligt maxtaxa.

Jag studerar och betalar ingen avgift för min barnomsorg idag, ska jag ändå uppdatera mina inkomstuppgifter?

Ja. Du behöver registrera dina uppgifter på nytt, även om de inte förändrats.

Mitt barn går på kostnadsfri allmän förskola, måste jag ändå uppdatera min inkomst?

Ja. Du behöver registrera dina uppgifter men kommer inte att debiteras förrän ditt barn har utökat sin tid på förskolan.

Jag har loggat in på Barnwebben och ser inkomsten för min tidigare make/maka/sambo, måste jag registrera inkomsten för hen?

Om ni har separerat ska ni kontakta er administratör som registrerar er nya familjesituation. Förändringen kommer därefter att synas på Barnwebben nästkommande månad.

Jag har inte registrerat min inkomst i tid och har därför blivit debiterad enligt maxtaxa, hur gör jag nu?

Registrera din aktuella inkomst på Barnwebben. För att din nästkommande faktura ska bli korrekt måste du därefter kontakta din administratör.

Jag har blivit debiterad enligt maxtaxa men jag har inte så hög inkomst, vad gör jag?

Kontakta din administratör

Publicerad: 2020-09-02 09.32