Dags för föreningar att söka bidrag – sista dag för ansökan 1 mars

etikett

glad man som gör segertecken.

1 mars är det många ansökningar som ska vara inskickade för olika typer av bidrag. Alla bidrag söker föreningen via föreningsportalen.

Ansökan om kommunalt Aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet, aktivitetsbidrag för pensionärsförening och aktivitetsbidrag för funktionshinderförening ska vara inne senast 1 mars. Ansökan gäller för verksamhetsåret 2022.

Inkommer ansökan mellan 2–15 mars reduceras bidraget med 25 %.
Efter 15 mars tas inga ansökningar emot.

Driftbidrag

De föreningar som är berättigade till driftbidrag för lokal/anläggning som föreningen äger eller hyr (på årsbasis) ska söka det bidraget senast 1 mars.

Andra bidrag med sista ansökan 1 mars

  • bidrag till koloniverksamhet
  • bidrag till föreningar med social verksamhet
  • bidrag till föreningsallians.

Bidragen söker föreningen i föreningsportalen

Gäller för fritidsföreningar som får årligt bidrag av kultur- och fritidsnämnden.