search
Sök
menu
Meny
Sök

De är nominerade till Naturvårdspriset 2021

Snart är det dags att dela ut årets naturvårdspris. De som blivit nominerade är privatpersoner eller organisationer som gjort en aktiv insats för den biologiska mångfalden och naturen.

Årets nominerade till Naturvårdspriset 2021 är:

  1. Hanna Eriksson, ungdomsansvarig Sportfiskarna. Arbetar med fiske- och fiskevårdsarbete för 2000 elever och ungdomar per år. Sportfiskarna vill väcka ett intresse hos kommande generation för sin närmiljö och en förståelse för det fantastiska myller av liv som finns vid våra vatten.
  2. Amir Faqiri, Keep Jönköping Clean. Amir plockar själv skräp dagligen och uppmärksammar problematiken med nedskräpning genom sociala medier, skapa event, och gästföreläsa.
  3. Lars Lindfors, Naturskyddsföreningens länsförbund. Lars engagerar sig varmt i skogsfrågor, vattenskyddsfrågor, strandskydd, gruvor och artskydd.
  4. Mikael Gustafsson, orkidéodlare, geolog och lektor på HLK. Mikael är en skicklig orkidéodlare och håller föreläsningar i ämnet och driver ett tioårigt forskningsprojekt om Adam och Eva, i vilket han involverar bönder i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.
  5. Botaniska Sällskapet. För deras beundransvärda och uthålliga insats att utge bokverket ”Södra Vätterbygdens flora” som tar upp ca 1800 arter, ett resultat av mångårigt ideellt arbete. Publicering sker april/maj 2021.
  6. Bottnaryds Hembygdsförening. För arbetet för hembygden och att lyfta fram det gamla kulturlandskapet i Bottnaryd genom att skapa vandringsleder som Sjöboleden, röja runt torp, informera om kultur- och natur genom guidade turer, informationstavlor och Ekomuseum Sjöbo.
  7. Österängens Konsthall. Konsthallen har med projektet ”Naturen tar över” lyft temat om biologisk mångfald i det offentliga rummet. Utställningen belyser på ett förtjänstfullt sätt hot och möjligheter och får människor att själv reflektera, fundera och förhoppningsvis agera själva.


- De nominerade inom Jönköpings kommun har genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av bestående värde för naturvården i kommunen. Privatpersonerna eller organisationerna har arbetat med detta på olika nivåer, olika delar av kommunen och i vissa fall i hela kommunen, säger Dag Fredriksson som är kommunekolog på kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden kommer att besluta vem som tilldelas priset den 22 april, detta kommer att offentliggöras senare i vår.

Sedan 1989 delar Jönköpings kommun årligen ut ett naturvårdspris. Naturvårdspriset är en unik akvarell av Róza Varjú samt ett diplom som delas ut av stadsbyggnadsnämnden. Priset tilldelas personer eller organisationer inom Jönköpings kommun som gjort en bra naturvårdsinsats.

Publicerad: