search
Sök
menu
Meny

Delar av Humlevägen stängs av

Nu är det dags att lägga ny dagvattenledning och att byta spill- och vattenledningar i gatan på Humlevägen. Det innebär att sträckan mellan Dalagatan och Åsenvägen delvis kommer stängas av.

Arbetet inleds nu i januari, vecka 3, och beräknas pågå fram till juli, vecka 28. Under vissa perioder för arbetet kommer framkomligheten för trafiken påverkas. Gatan kommer bitvis att stängas av för genomfart men det kommer ändå vara möjligt att komma intill fastigheterna på gatan under största delen av tiden. Alternativa vägar och stickgator kommer att markeras med skyltar och provisoriska anslutningsvägar. De som bor i området kommer även att få sitt vatten avstängt vid några tillfällen.

Ledningarna ersätts för att öka kapaciteten, en viktig del i Jönköpings kommuns miljöarbete.

Publicerad: 2020-01-17 11.40