Del av Åsenvägen avstängd under maj

etikett

Åsen blir ett nytt område med bostäder, skola, sporthallar,
förskola och ett äldreboende. När området är klart förväntas
det innehålla 1000 nya bostäder.

Jönköpings kommun bygger all infrastruktur: Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och fiber. Etapp 1 beräknas pågå fram till november 2022 och kommer att binda samman Samsetvägen med Åsenvägen.

Nästa steg i arbetet

Under maj 2022 kommer vi att behöva stänga av en del av Åsenvägen för att lägga om VA-ledningarna och bygga om vägen. Sträckan som kommer att vara avstängd är rödmarkerad i kartan. Gatan kommer enbart att vara avstängd för motorfordon och kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik.

Karta över Åsenvägen med markering för arbetsområdet. Arbetsområdet börjar i korsningen samsetvägen/Åsenvägen och går upp mot Hedenstorp.

Kartbild över Åsenvägen, arbetsområdet är utmärkt i rött. Klicka för större bild.

Omledning av busstrafiken

Mellan den 2-29 maj kommer linje 31, 131, 132 och 250 att få en tillfällig körväg.

Linje 31

Hållplatserna Åsens gård, Sandserydsvägen, Mariebo vändplan samt Marielundsgatan dras tillfälligt in. Resenärer hänvisas till hållplats Birkedalsgatan.

Karta - tillfällig körväg linje 31 Pdf, 306.8 kB. (Pdf, 306.8 kB)

Linje 131, 132 och 250

Hållplatserna Åsens gård, Sandserydsvägen, Mariebo vändplan, Marielundsgatan, Birkedalsgatan, Vattenledningsvägen, Tallbacken, Bäckadalsgymnasiet, Kristinedalsgatan samt Kungsgatan dras tillfälligt in. Resenärer hänvisas till hållplats Munkplan.

Karta - tillfällig körväg linje 131, 132 och 250 Pdf, 325.2 kB. (Pdf, 325.2 kB)

Vid frågor eller funderingar om busstrafiken, vänligen kontakta Jönköpings länstrafik på telefon 0771-444 333.