search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Herrgårdsgärdet i Tenhult på granskning

Illustrationsplan, utsnitt.

Vid senaste sammanträdet beslutade Stadsbyggnadsnämnden att detaljplanen för Herrgårdsgärdet (Tenhult 24:47) ska gå ut på granskning. En del av planförslaget är omarbetat efter synpunkter som kom in under samrådet som hölls under 2018.

Herrgårdsgärdet har en unik plats i Tenhult intill befintlig bebyggelse med möjlighet att koppla samman Tenhults grönområden, badplatser och kulturmiljö i ett stationsnära läge. I norr finns tätortens centrum och serviceutbud. I öster och väster finns två stora rekreationsområden med möjlighet för hundrastning, kojbyggen och joggingturer och annat friluftsliv.

Detaljplanen utgör ett större bostadsområde i Tenhult med möjlighet till cirka 270 bostäder, en förskola och ett äldreboende. Utbyggnaden föreslås bestå av ca 120 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 radhus, ca 20 kedjehus, ca 70 villor.

–Det var många som kände en oro kring trafiksituationen när det första förslaget presenterades då all trafik in till Herrgårdsgärdet var tänkt att gå på befintliga gator. Efter samrådet har vi utrett möjligheten att bygga en vägport under järnvägen för att skapa ytterligare möjlighet för biltrafik till och från området. Utredningen visar att det är möjligt att bygga en tunnel som komplement och som kan avlasta den trafik som fortfarande får möjlighet att gå norrut på befintliga gator, säger Martin Månsson, planarkitekt.

Detaljplanen är ute på granskning 10 december–15 januari. Därefter kommer Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till att anta detaljplanen, preliminärt i mars 2021.

Läs mer om detaljplanen för Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet

Publicerad: